Ferie og fridage

Ferieperioder på skolen

På ét år optjener du ret til 5 ugers ferie med skoleydelse.

På Produktionsskolen Lustrupholm er der følgende fælles ferieperioder:

  • Juleferie  
  • Vinterferie
  • Påskeferie  
  • Bededag  
  • Kr. Himmelfartsdag 
  • Pinse

Resten af dine feriedage skal du aftale med din linjeleder. Du har mulighed for at få 2 ugers sommerferie.