Rygeordning

Rygereglerne på Lustrupholm:

Produktionsskoler sidestilles i lovgivningen med arbejdspladser og dermed de lovgivningsmæssige krav, der stilles til arbejdspladser.

På Lustrupholm gælder, at der kun må ryges udendørs på særligt anviste områder og på bestemte tidspunkter. Det er ikke tilladt at ryge ved værkstedsbygningerne (diamanterne).