Rygeordning

Rygereglerne på Lustrupholm:

Produktionsskoler sidestilles i lovgivningen med arbejdspladser og dermed de lovgivningsmæssige krav, der stilles til arbejdspladser.

På Lustrupholm gælder, at der kun må ryges udendørs på særligt anviste områder og på bestemte tidspunkter. Det er ikke tilladt at ryge ved værkstedsbygningerne (diamanterne).

I vinterhalvåret:

  • Der må ryges ved cykelskuret ved værkstedsbygningerne i forbindelse med ankomst om morgenen, og når man forlader skolen ved arbejdstids ophør.
  • Der må ryges ved pavillonen i slutningen af de to pauser.

I sommerhalvåret:

  • Der må ryges ved cykelskuret ved værkstedsbygningerne i forbindelse med ankomst om morgenen, og når man forlader skolen ved arbejdstids ophør.
  • Der må ryges efter formiddagspausen og i slutningen af de to andre pauser, der holdes i vikingemiljøerne.
  • Der må kun ryges på det sted, der er aftalt for dit vikingemiljø.
  • Der må kun holdes rygepause efter aftale med den værkstedsansvarlige.