Sikkerhed

Sikkert arbejdsmiljø

På Produktionsskolen Lustrupholm ønsker vi et sundt og sikkert arbejdsmiljø med en høj grad af ansvarsfølelse og agtpågivenhed hos medarbejdere og elever.

I dagligdagen er vi således meget opmærksomme på, at sikkerhedskravene på de enkelte værksteder opfylder Arbejdstilsynets bestemmelser, og at de overholdes.

Det gælder for samtlige maskiner på skolen, at alle brugere - såvel undervisere som elever - skal have en grundig instruktion i brugen af dem og kvittere for den. Ved alle maskiner forefindes et instruktionsskort, ligesom producentens vejledninger samt sikkerhedsvejledninger er let tilgængelige på værkstedet. 

Forsikring

Du er omfattet af skolens arbejdsskadeforsikring, når du opholder dig på Lustrupholm og skulle komme til skade i forbindelse med arbejdet.

Derudover opfordres du til at tegne en heltids-ulykkesforsikring.

Førstehjælp

Alle medarbejdere på Produktionsskolen Lustrupholm kan Førstehjælp, og deltager hvert år i et genopfriskningskursus.

Der forefindes en Hjertestarter på Lustrupholm, placeret uden for på syd-porten ved caféen (overfor legepladsen).