Spilleregler

Mobiltelefoner og musikafspillere

Mobiltelefoner skal indstilles på lydløs. De må bruges som ur, og det er tilladt at tjekke SMS'er de sidste 10 minutter af pauserne.

I sommerhalvåret må mobiltelefoner under ingen omstændigheder være synlige i vikingemiljøerne omkring publikum. Hvis du i slutningen af din pause ønsker at tjekke dine SMS'er, skal du gå væk fra publikum.

MP3 afspillere m.m. skal være i dit skab eller på kontoret hele arbejdsdagen.

Mobning

På Lustrupholm har trivsel og godt kammeratskab højeste prioritering. Alle elever og medarbejdere skal kunne føle sig som en del af et trygt miljø og komme glade på arbejde.

Derfor accepterer vi ikke mobning, hverken verbal, skriftlig eller adfærdsmæssig. Nedværdigende omtale og opførsel over for andre, racisme og diskriminerende adfærd tolereres ikke. Heller ikke den form for mobning, som foregår via sociale medier, mails, sms og lignende.

Vold

Vi accepterer ikke vold, og det medfører øjeblikkeligt en tænkepause/bortvisning.

Alkohol og andre rusmidler

På Lustrupholm er det strengt forbudt at være påvirket af, indtage, medbringe eller sælge/videregive stoffer og alkohol i skoletiden.

Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.