Undervisningsfag

Boglige fag

På Produktionsskolen Lustrupholm underviser vi i dansk, matematik, engelsk, historie og psykologi.

Da der kan være stor forskel på elevernes niveau, er undervisningen næsten individuel. Undervisningen indledes med en samtale, hvor den rette sværhedsgrad findes.

I matematik-undervisningen tager vi gerne udgangspunkt i praktiske eksempler som f.eks. opmålinger og indkøbsmatematik. I dansk arbejder vi ud fra nærværende emner, f.eks. analyser af animerede videosekvenser eller en snak om gode og dårlige ting i livet som ung.

Læsepædagogisk udredning

Hvis du har det særlig svært med de boglige fag, tilbyder vi læsepædagogiske udredninger i samarbejde med Kommunikationscentret i Esbjerg. De vil kunne fastlægge dine besværligheder og lave en målrettet specialundervisning til dig. Alt dette foregår på Produktionsskolen Lustrupholm.

Side- og fællesfag

På Lustrupholm lægger vi vægt på et godt socialt miljø og fællesskab, og det bærer undervisningsskemaet præg af.

To dage om ugen har alle eleverne sidefag og kan vælge mellem fag med enten et højt socialt indhold eller fysisk aktivitet. Det kan f.eks. være yoga, fitness, håndværksprojekt eller gentlemanskursus.

Én dag om ugen er der afsat tid til et fællesfag, hvor emnet varierer fra uge til uge. Emnet kan være alt fra privatøkonomi, soldaterliv og trivsel til misbrug. Samme dag er der fokus på linjefag, hvor det er op til det enkelte værksted at planlægge temaer, besøg m.m.

Der er mødepligt ved al undervisning.