Udslusningsstrategi

Elever godt på vej

Udslusning af elever foretages med udgangspunkt i den enkeltes udvikling. Denne proces gennemføres derfor i et tæt samarbejde mellem de personer, der kender eleven bedst. Linjelederen inddrages i vurderingen af, hvornår en elev er klar til udslusning, og i hvilken retning den skal gå.

Udslusningsmønstret har ændret sig i de senere år. Flere tager et stykke arbejde, ofte i kortere tid, sæsonarbejde m.m. Det er samtidig et udtryk for, at gennemsnitsalderen er faldende. D.v.s. vi får unge ind, som ikke er afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg og derfor har de behov for en længere periode uden for uddannelsessystemet. Den fylder de ud med arbejde af forskellig varighed. Det er vores opgave at hjælpe til afklaring i den periode, vi har dem, og være der, hvis de evt. kommer tilbage.

Se Lustrupholms udslusningsstatistik.