Undervisningsforløb

Undervisningsforløb på Lustrupholm

Vi har tre tilbud til unge under 25 år:

  • Produktionsskoleforløb
  • Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
  • 3-2 kombinationsforløb

Produktionsskoleforløb

Du kan blive produktionsskoleelev, hvis du er under 25 år, har 9 års skolegang og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Forløbet er baseret på praktisk arbejde og undervisning på værkstedet samt undervisning i bl.a. dansk og matematik.

Vi optager løbende nye produktionsskoleelever. Du kan være elev i op til 1 år, og du får udbetalt skoleydelse (løn) hver 14. dag.

For at kunne blive optaget, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) godkende dig. Du kan rette henvendelse direkte til UU, eller du kan kontakte os. Så hjælper vi dig videre.

Kombineret Ungdomsuddannelse

KUU er for dig, hvis du er under 25 år, har 9 års skolegang og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Undervisningen er baseret på "portfolio". De ting du arbejder med i undervisningen, samler du i en elektronisk mappe, og det danner grundlag for din eksamen. Udover teoretisk undervisning er der også daglig værkstedspraktik.

KUU afsluttes efter 1,5-2 år med en eksamen. Med KUU bliver du erhvervsassistent indenfor et fag, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job. Du får også forudsætningerne for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

KUU er SU-berettiget. Vi starter et nyt KUU-hold op i januar 2018 samt august 2018.

3-2 kombinationsforløb

3-2 kombinationsforløbet er et tilbud til dig, der går i 8. eller 9. klasse, og som udover at passe grundskolen også gerne vil lave og lære noget praktisk.

3 dage om ugen følger du de almindelige fag i grundskolen. 2 dage om ugen møder du på Lustrupholm, hvor du arbejder med på værkstederne og bliver undervist. På denne måde lærer du noget nyt og bliver samtidig klogere på, hvad du senere vil uddanne dig til.

Hvis et 3-2 kombinationsforløb er noget for dig, skal du tage fat i din grundskolevejleder fra UU.

Læs mere i folderen 3-2 Kombinationsforløb på Lustrupholm