Virksomhedsplan

Lustrupholms mål

Lustrupholms formål er at drive et kombineret undervisnings- og produktionsprogram. Eleverne følges tæt, og vi prøver med udgangspunkt i de unges situation, gennem samtaler og konsekvens at styrke deres personlige udvikling. Undervisningsforløbet sigter mod at give eleverne et forbedret grundlag for at påbegynde en kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse.

Læs hele virksomhedsplanen her.