Håndværk

Håndværk kort fortalt:

På Håndværkslinjen har vi fire fokusområder: Tømrer, smed, dyrepasning og servicetekniker. Som elev vil du blive tilknyttet et af områderne, men du skal også regne med at skulle arbejde på de andre felter.

Fokus på byggeri

  • Bygge- og vedligeholdelsesopgaver på og i vikingehusene
  • Produktion af udstyr og inventar til husene
  • Tømrer-, snedker- og smedeopgaver

Fokus på dyrepasning

  • Pasning af gårdens dyr
  • Oplæring af dyrene til forskellige funktioner i formidlingen
  • Vedligehold af grønne områder omkring gården

Fokus på servicetekniker

  • Vedligehold af moderne bygninger
  • Vedligehold af grønne områder og publikumsområder
  • Rengøring og oprydning

Fokusområde Byggeri

Du skal deltage i vedligehold af vikingehusene og de grønne områder omkring. Vi maler bl.a. husene, reparerer stråtag, vedligeholder hegn, plankeveje m.m.

Vi udfører tømrer- og snedkeropgaver, når vi f.eks. tilhugger og skifter planker i husene, fremstiller møbler og redskaber. Smedeopgaver kan f.eks. være fremstilling af knive og beslag. Du vil opnå en fortrolighed med træ, metal, håndværktøj og maskiner.

I Ribe VikingeCenters åbningssæson skal du deltage i formidlingen, vise og fortælle gæsterne om forskellige håndværk og aktiviteter. Du skal bære vikingetøj og sammen med os andre udføre daglige opgaver, som man gjorde det for 1000 år siden i vikingetiden.

Fokusområde Dyrepasning

Du skal først og fremmest være med til at passe dyrene på vikingegården. Vi passer også kålhaven.

Vi holder islandsk kvæg, islandske heste, hedefår, høns, gæs og katte, og de skal naturligvis passes hver dag. Det er vigtigt, at dyrene vænnes til at blive håndteret, flyttet og er trygge ved at være blandt de mange børn og voksne, der besøger vikingecentret i løbet af åbningssæsonen. Det skal du hjælpe med. 

I kålhaven dyrker vi grøntsager og krydderurter, og du vil blive involveret i hele dyrkningsprocessen; klargøring af jorden, såning, lugning, høstning, pløjning m.m. Vores grøntsager bruges i den madlavning, der foregår i vikingehusene og i vores café.

I Ribe VikingeCenters åbningssæson skal du deltage i formidlingen, vise og fortælle gæsterne om vikingelandbruget. Du skal bære vikingetøj og sammen med os andre udføre daglige opgaver, som man gjorde det for 1000 år siden i vikingetiden. Vi arbejder med historisk værktøj, vi passer dyrene, klipper får og slagter får samt høns og meget mere. 

Fokusområde Servicetekniker

Du er en del af det serviceteam, som har ansvaret for, at de moderne bygninger og områderne omkring altid er velplejede og i orden.

Opgaverne kan f.eks. bestå i at male, kalke, montere, slå plæne, rengøring og oprydning, vedligehold af legeplads og andre forefaldende opgaver. I Ribe VikingeCenters åbningstid sørger vi også for, at publikumsområderne er i tip top stand.

Niveauet er højt, fordi helhedsindtrykket betyder rigtig meget for gæsternes samlede oplevelse. Lustrupholm og Ribe VikingeCenter er samlet en meget stor arbejdsplads, hvor orden og strukturering er nødvendig for, at hverdagen kan fungere optimalt.