Tømrer- og landbrugslinje

Tømrer- og landbrugslinjen kort fortalt:

  • Pasning af gårdens dyr
  • Oplæring af dyrene til forskellige funktioner i formidlingen
  • Vedligehold af grønne områder og marker omkring gården
  • Bygge- og vedligeholdelsesopgaver
  • Smedeopgaver
  • Formidling

På Storgården arbejder vi i og med naturen.

Du skal først og fremmest være med til at passe et lille vikingelandbrug med dyr, marker og have.

På gården holder vi islandsk kvæg, islandske heste, hedefår, høns, gæs og katte, og de skal naturligvis passes hver dag. Det er vigtigt, at dyrene vænnes til at blive håndteret, flyttet og er trygge ved at være blandt de mange børn og voksne, der besøger vikingecentret i løbet af åbningssæsonen. Det skal du hjælpe med. 

Vi vedligeholder gårdens grønne områder. På marken og i haven dyrker vi grøntsager, korn og krydderurter, og du vil blive involveret i hele dyrkningsprocessen; klargøring af jorden, såning, lugning, høstning, pløjning m.m. Vores grøntsager bruges i den madlavning, der foregår i vikingehusene.

Vi har ansvaret for vedligehold af gårdens bygninger; Langhuset, bulhuset, stalden, laden og smedjen. Vi bygger og reparerer pilehegn og udfører smedeopgaver.

I Ribe VikingeCenters åbningssæson skal du deltage i formidlingen, vise og fortælle gæsterne om vikingelandbruget. Du skal bære vikingetøj og sammen med os andre udføre daglige opgaver, som man gjorde det for 1000 år siden i vikingetiden. Vi arbejder med historisk værktøj i smedjen og på marken, vi passer dyrene, klipper får og slagter får samt høns og meget mere.