Forløbsplan

Vejledning

På Produktionsskolen Lustrupholm tager vi udgangspunkt i dine styrker og ønsker. Formålet med dit ophold er, at du bliver afklaret mht. uddannelse og job: Hvad skal du vælge, og hvordan griber du det an?

Vi hjælper dig med:

  • at få det bedst mulige overblik over din situation.
  • at klarlægge dine evner, ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og job.
  • vejledning og støtte i personlige og sociale spørgsmål.
  • vejledning og information om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Forløbsplan

Når du starter som elev på Produktionsskolen Lustrupholm, laver vi i fællesskab en forløbsplan. Den indeholder dine faglige, sociale og personlige færdigheder, ønsker og mål.

Det er vigtigt, at du i samarbejde med din linjeleder og vejleder får sat dig nogle konkrete mål for opholdet på Lustrupholm, så du efterfølgende kan bruge det, du har lært. Under dit ophold kommer du løbende til samtaler, hvor de opstillede mål tages op og justeres efter behov. Samtalerne og forløbsplanen gør det muligt at følge din faglige og personlige udvikling.

Kompetencebevis

Når opholdet på Lustrupholm slutter, vil du få udleveret et bevis, der dokumenterer de resultater og kompetencer, du har opnået.

Læs her om værkstedslinjerne på Lustrupholm.