Kombineret Ungdomsuddannelse

Erhvervsuddannelsesreformen

For at blive optaget på teknisk skole, handelsskole, HF og gymnasiet skal man som minimum have karakteren 2 i matematik og dansk. Alt efter om det er over eller under et år siden, du er gået ud af folkeskolen, er der forskellige regler for optagelse. Hvis du ikke kan opfylde dem, kan du kontakte os eller din UU-vejleder.

Læs om kravene til adgang og optagelse på erhvervsuddannelserne her.

Produktionsskolen vil i samarbejde med dig forsøge at lave et forløb, hvor du opnår de nødvendige kvalifikationer.

KUU - Kombineret UngdomsUddannelse

En anden mulighed kan være at vælge den Kombinerede Ungdomsuddannelse KUU. Den varer op til 2 år og er opdelt i fire moduler af 20 uger. Hele forløbet er SU berettiget.

KUU foregår oftest på produktionsskoler, hvor man hjælper den unge med de vanskeligheder, der ligger til grund for, at man ikke opfylder kravene for at kunne starte en ordinær ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er praktikbaseret kombineret med fag som dansk og matematik. En vigtig del af KUU er arbejdspladskultur og at kunne samarbejde. KUU indeholder kompetencegivende forløb og kurser, og der er mulighed for at gå til eksamen i dansk og matematik. Hvis du gennemfører KUU, får du et uddannelsesbevis og er så erhvervsassistent. Du kan vælge at søge job efter uddannelsen, men du kan også gå videre på en ordinær ungdomsuddannelse. Det er muligt at stoppe undervejs i forløbet og fortsætte på en ordinær uddannelse.

Læs mere på KUU Sydvestjyllands website.

Kontakt din UU-vejleder og ring til Produktionsskolen Lustrupholm for en rundvisning på tel. 75 411 611. Se vores folder om KUU her.