Praktik

Bliv klogere på din fremtid

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller institution, mens du går på Lustrupholm.

Hvordan kan du komme i praktik?

En aftale om praktik er et tillidsspørgsmål mellem en arbejdsgiver, dig og Produktionsskolen Lustrupholm.

Inden et praktikophold kan komme på tale, skal du vise:

 • at du kan møde til tiden.
 • at du kan passe dit arbejde på Lustrupholm.
 • at du kan indgå i et godt kammeratskab på skolen.

Hvor kan du komme i praktik?

Hvis du er interesseret i et praktikophold i en virksomhed eller institution, skal du tale med din linjeleder og skolens vejleder. De vil hjælpe dig med at finde et praktiksted efter dit ønske. 

Du må også selv finde et praktiksted ved at kontakte en virksomhed, men inden du kan begynde, skal skolen og virksomheden være enige om forløbet.

HUSK: Når du er i praktik hos en virksomhed, repræsenterer du Produktionsskolen Lustrupholm. Det er derfor vigtigt, at du møder til tiden, viser interesse for arbejdet og generelt optræder høfligt.

Hvis du vil videre med en uddannelse, kan vi også tilbyde dig et afklarende kombinationsforløb på typisk tre uger på EUC Vest eller SOSU-Skolen i Esbjerg. Det kan være en omvæltning og måske virke besværligt at skifte fra produktionsskole til uddannelsessted, og så kan et sådan forløb være en god start for dig.

Hvad kan du bruge et praktikophold til?

Et praktikophold giver dig mulighed for at:

 • afprøve et fag i virkeligheden.
 • knytte kontakter.
 • afklare, hvad du vil med uddannelse og arbejde i fremtiden.
 • åbne døren til en læreplads.

Praktiske ting omkring et praktikophold

 • Forsikring
  I praktikperioden er du omfattet af skolens arbejdsskadeforsikring i det omfang, du ikke er dækket af praktikværtens arbejdsskadeforsikring.
 • Skoleydelse
  Du modtager almindelig skoleydelse, mens du er i praktik.
 • Mødetid
  Du skal følge de samme mødetidspunkter og arbejdstider, som alle andre medarbejdere i praktikvirksomheden. Husk at møde til tiden!
 • Sygdom
  Hvis du bliver syg under dit praktikophold, skal du ringe til praktikstedet inden din mødetid. Du skal også ringe til Produktionsskolen Lustrupholm på tel. 75 411 611 inden kl. 08:30.