STU

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er et 3 årigt forløb for unge under 25 år med særlige behov. Den indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Det er UU-vejlederen, der indstiller en elev til afklaring og STU. Du kan læse mere om STU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

På Produktionsskolen Lustrupholm fokuserer vi på udvikling og styrkelse af dine kompetencer og selvtillid gennem arbejde og fælles opgaver for vores samarbejdspartner, Ribe VikingeCenter.

Vi forventer ikke, at du er en blændende dygtig vikingehåndværker eller har en særlig interesse for historie eller vikingetiden. Det er derimod vigtigt for os, at du som elev er villig til at indgå i vores arbejdsrutiner og fællesskab. De kan bestå af formidling af vikingetiden, vedligehold af området, træ- og metalværksteder eller opgaver i vores køkken, på lige fod med alle de andre elever.

Start med et praktikophold og lær os at kende

Inden du vælger, hvilket sted du skal starte eller fortsætte din uddannelse, er det vigtigt, at du har dannet dig et indtryk af stedet. Det er også rart for os at møde dig. Sådan kan vi sammen også lettere finde ud af, om Produktionsskolen Lustrupholm er det rette sted for dig.

Som praktikant vil du komme til at følge de normale arbejdshold med de andre elever. Vi sikrer os, at du får en god start, hvor du vil blive introduceret til forskellige håndværk, og du vil komme til at lære de andre unge at kende.

Hvis du senere vælger at starte i en STU her på stedet, vil vi ud fra din uddannelsesplan skræddersy et forløb, som du og din vejleder skal acceptere.

Efter endt praktik vil vi i samarbejde med dig og din vejleder vurdere, om vi er det rette tilbud, og om vi kan følge målene med din uddannelsesplan. Det er vigtigt, at dine tre år i STU får optimalt udbytte, så den rette udvikling af dine kompetencer sker. 

STU-uddannelsesplanen skal passe til dig

En STU er tilpasset eleven, og derfor kan det være svært at beskrive en STU-uddannelsesplan. Vi tænker dog hele tiden på koblingen mellem teori og praksis, så man opnår en større faglighed og respekt af eget arbejde. Et eksempel kunne være et teoretisk AMU-kursus i beskæring af træer på 3 dage, efterfulgt af en uges vedligehold af grønne områder, så teorien bliver sat fast med praktiske øvelser.

Alle STU-elever bliver støttet og fulgt gennem forløbet. Vi inviterer til statusmøder hvert halve år og tilpasser uddannelsesplanen, så den er tidssvarende og tager højde for dine ønsker til indhold. Det er også på statusmøderne, vi fastlægger fremtiden; det kan være, at du gerne vil i praktik i en virksomhed, eller måske er klar til at søge nye udfordringer. Vi vil altid stå til rådighed og forsøge at efterkomme din uddannelsesplans indhold.